Otázky z dějin umění (2, 2.1)

09.10.2014 13:21

1. Vysvětli, jak se projevoval u pravěkého člověka „smysl pro krásu“ ?

2. Stručně popiš uměleckou tvorbu pravěkého člověka (z čeho a jak tvořil) ?

3. Popiš počátek sochařského umění a co jsou to zoomorfy ?

4. Co představovaly pravěké „venuše“ (jaký měly význam) ?

5. Jak se nazývá světově proslulá „venuše“ nalezená na území Čech a kde byla nalezena ?

6. Co je to „stylizace“ ?

7. Jak se jmenoval známý český malíř, který zasvětil život studiu pravěkých nálezů ?

 

8. Co je zobrazeno na jeskynních malbách ?

9. Jaký smysl (význam) měly jeskynní malby?

10. Jak se jmenuje první nalezená jeskyně s pravěkými malbami, na území kterého státu se nachází?

11. Jak se jmenuje nejznámější jeskyně s pravěkými malbami nalezená ve Francii?

12. Vysvětli rozdíl mezi uměním naturalistickým a uměním abstraktním?

13. Vlastními slovy vysvětli citát Pabla Picassa ze strany 29 ?

14. Čemu se podobají „piktogramy“ ?