Otázky z dějin umění (3, 3.1)

24.11.2014 15:56

1. Kdy vzniklo a jak vypadalo první známé písmo?

2. Jak vypadalo klínové písmo?

3. Kde se nacházela (jak se jmenovala) nejznámnější starověká stupňovitá věž?

4. Proč se stavily vysoké stupňovité věže (podle legendy)?

5. Babylon je symbolem (doplň).

6. Co je zikkurat?

7. Co je stéla? Jak byla zdobena?

8. Co se používalo v Mezopotámii místo pečetí a razítek?

9. Uměly národy Mezopotámie vytvářet keramiku?

10. Který starověký národ uměl odlévat, tavit, tepat a letovat kovy?

11. Jak se jmenuje nejstarší nalezená sbírka zákonů?

12. Jak se jmenovaly zahrady v Babylonu, které byly pokládány za jeden z divů světa?

13. Jak se jmenuje nejslavnější brána Babylonu?